verktyg för översättning av markdown

De verktyg för översättning av markdown som finns på marknaden är problematiska och fungerar dåligt.

Om du till exempel använder menthays/markdown-translatorÖppna i ett nytt fönster för att översätta markdown-text översätts följande

对 [libmdbx](https://github.com/erthink/libmdbx) 的 rust 封装

till

Right [libmdbx](https://github.com/erthink/libmdbx) The rust package ofAnledningen till detta är att texten delas upp i

Anledningen till detta är att texten delas upp i { text: '对 ' },{ text: 'libmdbx' },{ text: ' 的 rust 封装' }för att översättas separat.

Om du använder något annat, till exempel tvåspråkigtÖppna i ett nytt fönster, behåller du inte länkstilen.

Jag skrev @rmw/deepl-markdown-translate för att lösa ett antal problem och för att stödja

  • Översättning av kommentartexten i rust -koden
  • Konfigurationsfält i vuepressÖppna i ett nytt fönster översätts inte
  • Cachelagring rad för rad för att spara översättningskostnader

För följande text

Översättningen fungerar på följande sätt

Översättningen kräver deepls api keyÖppna i ett nytt fönster, vänligen begär den först. (Ett amerikanskt kreditkort krävs för att öppna, du kan skicka ett e-postmeddelande till i@rmw.link för att få hjälp med detta om du behöver det).

Se koddokumentationenÖppna i ett nytt fönster för mer information.

Uppdateringar:
Från: gcxfd