markdown překladatelské nástroje

Nástroje pro překlad markdown na trhu jsou problematické a nefungují dobře.

Pokud například použijete k překladu textu markdown nástroj menthays/markdown-translatorOtevřít v novém okně, přeloží se tento text takto

对 [libmdbx](https://github.com/erthink/libmdbx) 的 rust 封装

na

Right [libmdbx](https://github.com/erthink/libmdbx) The rust package ofDůvodem je, že se text rozdělí na.

Důvodem je rozdělení textu na stránky { text: '对 ' },{ text: 'libmdbx' },{ text: ' 的 rust 封装' }, které se překládají samostatně.

Použití něčeho jiného, například dvojjazyčnéhoOtevřít v novém okně, nezachovává styl odkazu.

Napsal jsem @rmw/deepl-markdown-translate, abych vyřešil řadu problémů a podpořil

  • Překlad textu komentáře kódu rust
  • nepřekládá pole konfigurace v aplikaci vuepressOtevřít v novém okně
  • Ukládání do mezipaměti řádek po řádku pro úsporu nákladů na překlad

Pro následující text

Překlad funguje takto

Překlad vyžaduje deepl's api keyOtevřít v novém okně, vyžádejte si jej prosím nejprve. (K otevření je nutná americká kreditní karta, pokud ji potřebujete, můžete s tím pomoci e-mailem na adrese i@rmw.link ).

Další podrobnosti naleznete v dokumentaci ke kóduOtevřít v novém okně

Aktualizace:
Z: gcxfd