markdown vertaalhulpmiddelen

De markdown vertaalhulpmiddelen op de markt zijn problematisch en werken niet goed.

Bijvoorbeeld, als je menthays/markdown-translatorOpen in een nieuw venster gebruikt om markdown tekst te vertalen, vertaalt het

对 [libmdbx](https://github.com/erthink/libmdbx) 的 rust 封装

in

Right [libmdbx](https://github.com/erthink/libmdbx) The rust package ofDe reden hiervoor is dat het de tekst splitst in

De reden hiervoor is dat de tekst wordt opgesplitst in { text: '对 ' },{ text: 'libmdbx' },{ text: ' 的 rust 封装' }om deze afzonderlijk te vertalen.

Iets anders gebruiken, zoals tweetaligOpen in een nieuw venster, houdt de linkstijl niet in stand.

Ik schreef @rmw/deepl-markdown-translate om een aantal problemen op te lossen en om

  • Het vertalen van de commentaar tekst van rust code
  • configuratievelden in vuepressOpen in een nieuw venster worden niet vertaald
  • Caching regel voor regel om vertaalkosten te besparen

Voor de volgende tekst

De vertaling werkt als volgt

De vertaling vereist deepl's api key,Open in een nieuw venster vraag het eerst aan. (Een Amerikaanse creditcard is vereist om te openen, u kunt een e-mail sturen naar i@rmw.link om u hiermee te helpen als dat nodig is).

Zie de documentatie bij de codeOpen in een nieuw venster voor meer details

Updates:
Van: gcxfd