orodja za prevajanje markdown

Orodja za prevajanje markdown na trgu so problematična in ne delujejo dobro.

Če na primer za prevajanje besedila markdown uporabite menthays/markdown-translatorOdprite v novem oknu, ta prevede

对 [libmdbx](https://github.com/erthink/libmdbx) 的 rust 封装

v .

Right [libmdbx](https://github.com/erthink/libmdbx) The rust package ofRazlog za to je, da se besedilo razdeli na

Razlog za to je, da besedilo razdeli na { text: '对 ' },{ text: 'libmdbx' },{ text: ' 的 rust 封装' }in ga prevaja ločeno.

Uporaba česa drugega, na primer dvojezičnegaOdprite v novem oknu, ne ohranja sloga povezave.

Napisal sem @rmw/deepl-markdown-translate, da bi rešil več težav in podprl

  • Prevajanje besedila komentarjev kode rust
  • ne prevaja konfiguracijskih polj v vuepressOdprite v novem oknu
  • Predpomnilnik po vrsticah za prihranek stroškov prevajanja

Za naslednje besedilo

Prevod deluje na naslednji način

Za prevod je potrebna deeplova spletna stran api key, zatoOdprite v novem oknu jo najprej zahtevajte. (Za odprtje je potrebna ameriška kreditna kartica; če jo potrebujete, lahko za pomoč pišete na i@rmw.link ).

Za več podrobnosti glej dokumentacijo o kodiOdprite v novem oknu

Posodobitve:
S spletne strani: gcxfd