tiny_captcha : rust lightweight captcha generator, ki ga je mogoče sestaviti v wasm

Projektna dokumentacijaOdprite v novem oknu

Lahkoten generator CAPTCHA, ki temelji le na randu in gifu in ga je mogoče sestaviti v wasm.

Temelji na knjižnici CAPTCHA Ivana TihonovaOdprite v novem oknu, ki je na novo napisana v c2rustOdprite v novem oknu.

Datoteka s pisavo je iz https://github.com/ITikhonov/captcha/blob/master/font.hOdprite v novem oknu in je umetniško delo ASCII, ki je bilo izdelano in nato ustvarjeno v polje z uporabo programa unfont.

Uporabite demo :

use anyhow::Result;
use std::{env::current_exe, fs::File};
use tiny_captcha::gif;

fn main() -> Result<()> {
 for i in 1..=10 {
  let exe = current_exe()?;
  let gif_path = exe.parent().unwrap().join(format!("{}.gif", i));

  let word = gif(&mut File::create(&gif_path)?);
  println!("{} {}", word, gif_path.display());
 }
 Ok(())
}

Izhod je prikazan:

Posodobitve:
S spletne strani: gcxfd