tiny_captcha : rust lekki generator captcha, kompilowalny do wasm

Dokumentacja projektowaOtwórz w nowym oknie

Lekki generator CAPTCHA, wykorzystujący tylko rand i gif, który można skompilować do wasm.

Oparta na bibliotece CAPTCHA Ivana TikhonovaOtwórz w nowym oknie, przepisana w c2rustOtwórz w nowym oknie.

Plik czcionki pochodzi z witryny https://github.com/ITikhonov/captcha/blob/master/font.hOtwórz w nowym oknie i jest grafiką ASCII, wykonaną, a następnie wygenerowaną do postaci tablicy za pomocą programu unfont.

Użyj wersji demonstracyjnej :

use anyhow::Result;
use std::{env::current_exe, fs::File};
use tiny_captcha::gif;

fn main() -> Result<()> {
 for i in 1..=10 {
  let exe = current_exe()?;
  let gif_path = exe.parent().unwrap().join(format!("{}.gif", i));

  let word = gif(&mut File::create(&gif_path)?);
  println!("{} {}", word, gif_path.display());
 }
 Ok(())
}

Wyświetlane są dane wyjściowe :

Aktualizacje:
Ze strony: gcxfd