tiny_captcha : rust lightweight captcha generator, compilable to wasm

Документация на проектаОтваряне в нов прозорец

Олекотен генератор на CAPTCHA, разчитащ само на rand и gif, който може да бъде компилиран в wasm.

Базирана на библиотеката CAPTCHA на Иван ТихоновОтваряне в нов прозорец, пренаписана на c2rustОтваряне в нов прозорец.

Файлът с шрифта е от https://github.com/ITikhonov/captcha/blob/master/font.hОтваряне в нов прозорец и представлява ASCII произведение, направено и след това генерирано в масив с помощта на unfont.

Използвайте демо версията :

use anyhow::Result;
use std::{env::current_exe, fs::File};
use tiny_captcha::gif;

fn main() -> Result<()> {
 for i in 1..=10 {
  let exe = current_exe()?;
  let gif_path = exe.parent().unwrap().join(format!("{}.gif", i));

  let word = gif(&mut File::create(&gif_path)?);
  println!("{} {}", word, gif_path.display());
 }
 Ok(())
}

Изходът е показан :

Актуализации:
От: gcxfd