@rmw/vue3-drag : Изрязваща кутия с възможност за плъзгане и промяна на размера

@rmw/vue3-drag : Компонент на Vue3 за изрязване с плъзгане и промяна на размера.

Демонстрационни връзкиОтваряне в нов прозорец

Самият компонент не съдържа стилове, вижте src/index.vueОтваряне в нов прозорец за стиловете на демострационната страница.

Актуализации:
От: gcxfd