@rmw/vue3-drag : Ořezávací rámeček s možností přetahování a změny velikosti

@rmw/vue3-drag : Komponenta vue3 clipping box s možností přetahování a změny velikosti.

Odkazy na ukázkyOtevřít v novém okně

Samotná komponenta neobsahuje styly, viz src/index.vueOtevřít v novém okně, kde jsou uvedeny styly ukázkové stránky.

Aktualizace:
Z: gcxfd