tiny_captcha : rust lightweight captcha generator, kompilovatelný do wasm

Projektová dokumentaceOtevřít v novém okně

Lehký generátor CAPTCHA, který se spoléhá pouze na rand a gif a který lze zkompilovat do wasm.

Založeno na knihovně CAPTCHA Ivana TichonovaOtevřít v novém okně, přepsané v c2rustOtevřít v novém okně.

Soubor s písmem pochází z adresy https://github.com/ITikhonov/captcha/blob/master/font.hOtevřít v novém okně a jedná se o kresbu ASCII, která byla vytvořena a následně vygenerována do pole pomocí nástroje unfont.

Použijte ukázku :

use anyhow::Result;
use std::{env::current_exe, fs::File};
use tiny_captcha::gif;

fn main() -> Result<()> {
 for i in 1..=10 {
  let exe = current_exe()?;
  let gif_path = exe.parent().unwrap().join(format!("{}.gif", i));

  let word = gif(&mut File::create(&gif_path)?);
  println!("{} {}", word, gif_path.display());
 }
 Ok(())
}

Výstup je zobrazen :

Aktualizace:
Z: gcxfd