tiny_captcha : rust lightweight captcha generator, kompilējams uz wasm

Projekta dokumentācijaAtvērt jaunā logā

Viegls CAPTCHA ģenerators, kas balstās tikai uz rand un gif, ko var kompilēt wasm.

Pamatojoties uz Ivana Tihonova CAPTCHA bibliotēkuAtvērt jaunā logā, pārrakstīta c2rustAtvērt jaunā logā.

Šrifta fails ir no https://github.com/ITikhonov/captcha/blob/master/font.hAtvērt jaunā logā, un tas ir ASCII mākslas darbs, kas izveidots un pēc tam ģenerēts masīvā, izmantojot unfont.

Izmantojiet demo versiju :

use anyhow::Result;
use std::{env::current_exe, fs::File};
use tiny_captcha::gif;

fn main() -> Result<()> {
 for i in 1..=10 {
  let exe = current_exe()?;
  let gif_path = exe.parent().unwrap().join(format!("{}.gif", i));

  let word = gif(&mut File::create(&gif_path)?);
  println!("{} {}", word, gif_path.display());
 }
 Ok(())
}

Tiek parādīta izeja:

Atjauninājumi:
No: gcxfd