tiny_captcha : rūdžių lengvas captcha generatorius, kompiliuojamas į wasm

Projekto dokumentaiAtidaryti naujame lange

Lengvas CAPTCHA generatorius, paremtas tik rand ir gif, kurį galima kompiliuoti į wasm.

Remiantis Ivano Tichonovo CAPTCHA bibliotekaAtidaryti naujame lange, perrašyta į c2rustAtidaryti naujame lange.

Šrifto failas yra iš https://github.com/ITikhonov/captcha/blob/master/font.hAtidaryti naujame lange ir yra ASCII meno kūrinys, sukurtas ir tada sugeneruotas į masyvą naudojant "unfont".

Naudokite demonstracinę versiją:

use anyhow::Result;
use std::{env::current_exe, fs::File};
use tiny_captcha::gif;

fn main() -> Result<()> {
 for i in 1..=10 {
  let exe = current_exe()?;
  let gif_path = exe.parent().unwrap().join(format!("{}.gif", i));

  let word = gif(&mut File::create(&gif_path)?);
  println!("{} {}", word, gif_path.display());
 }
 Ok(())
}

Pateikiama išvestis:

Atnaujinimai:
Iš: gcxfd