Merklio medis pagal blake3

blake3Atidaryti naujame lange remiasi Merkle'io medžiu, tačiau atveriama sąsaja neeksportuoja Merkle'io medžio.

baoAtidaryti naujame lange įgyvendina blake3 srautinį patvirtinimą, tačiau negali keisti pagrindinių gabalųAtidaryti naujame lange dydžio (žr. didesnių "gabalų grupių" palaikymą, kad sumažėtų vietos sąnaudosAtidaryti naujame lange ).

Tai reiškia, kad bao sunaudoja 6 % papildomos vietos Merkle'io medžiui įrašyti, o tai paskirstytam turinio indeksui yra reikšmingos pridėtinės išlaidos.

Taigi, įdiegiau blake3_merkleAtidaryti naujame lange, kad iš 1 MB turinio būtų išvesta 32 baitai hash, o papildoma saugojimo našta būtų 0,3‱.

Merklio medis generuoja blake3 atitinkančias hashes.

Kai turinys yra mažesnis arba lygus 1 MB, Merkle medis turi tik vieną mazgą, o šio mazgo hash yra lygus blake3 hash.

./examples/main.rs Taip:

use blake3_merkle::Merkle;

use std::{env, error::Error, fs::File, io::copy};

fn main() -> Result<(), Box<dyn Error>> {
 let fpath = env::current_dir()?.join("test.pdf");

 let mut blake3 = blake3::Hasher::new();
 copy(&mut File::open(&fpath)?, &mut blake3)?;

 let mut merkle = Merkle::new();
 copy(&mut File::open(&fpath)?, &mut merkle)?;
 merkle.finalize();
 dbg!(&merkle.li);
 dbg!(merkle.blake3());
 dbg!(blake3.finalize());
 Ok(())
}

Paleiskite ./example.main.shir gaukite tokią išvestį

[examples/main.rs:14] &merkle.li = [
  HashDepth {
    hash: Hash(
      "eb896f431b7ff8acb4749b54981d461359a01ded0261fa0da856dd28bf29d3b3",
    ),
    depth: 10,
  },
  HashDepth {
    hash: Hash(
      "4a84cc85f03f47a7c32755f8d9d81c5d3f3e04548ee8129fd480cb71c7dbc5b4",
    ),
    depth: 10,
  },
  HashDepth {
    hash: Hash(
      "fbfe78e550b355cb6775e324c4fed7eb987084b115dca599aaf40056bfb031c3",
    ),
    depth: 10,
  },
  HashDepth {
    hash: Hash(
      "392878c3bdc9c315d6cc8a1721d8cd0a39e49ac8716f4cb8cdf6cf83fbb666f5",
    ),
    depth: 6,
  },
]
[examples/main.rs:15] merkle.blake3() = Hash(
  "74a79d0bc37dcac64c493e872252f19e8bdb32dee306481a6827fa037b378c76",
)
[examples/main.rs:16] blake3.finalize() = Hash(
  "74a79d0bc37dcac64c493e872252f19e8bdb32dee306481a6827fa037b378c76",
)
Atnaujinimai:
Iš: gcxfd