Drevo Merkle, ki temelji na blake3

blake3Odprite v novem oknu temelji na drevesu merkle, vendar izpostavljeni vmesnik ne izvaža drevesa merkle.

baoOdprite v novem oknu izvaja preverjanje pretočnosti blake3, vendar ne more spreminjati velikosti osnovnih kosovOdprite v novem oknu (glejte podporo večjim "skupinam kosov" za zmanjšanje režijskega prostoraOdprite v novem oknu ).

To pomeni, da bao porabi 6 % dodatnega prostora za shranjevanje za zapisovanje drevesa merklov, kar je za porazdeljeni indeks vsebine precejšen režijski strošek.

Zato sem uporabil blake3_merkleOdprite v novem oknu, da sem pridobil 32 bajtov hasha na 1 MB vsebine z dodatnimi stroški shranjevanja v višini 0,3‱.

Merklovo drevo ustvari hashe, ki so skladni z blake3.

Če je vsebina manjša ali enaka 1 MB, ima drevo merklov samo eno vozlišče in hash tega vozlišča je enak hashu blake3.

./examples/main.rs Na naslednji način :

use blake3_merkle::Merkle;

use std::{env, error::Error, fs::File, io::copy};

fn main() -> Result<(), Box<dyn Error>> {
 let fpath = env::current_dir()?.join("test.pdf");

 let mut blake3 = blake3::Hasher::new();
 copy(&mut File::open(&fpath)?, &mut blake3)?;

 let mut merkle = Merkle::new();
 copy(&mut File::open(&fpath)?, &mut merkle)?;
 merkle.finalize();
 dbg!(&merkle.li);
 dbg!(merkle.blake3());
 dbg!(blake3.finalize());
 Ok(())
}

Zaženite ./example.main.shin rezultat je naslednji

[examples/main.rs:14] &merkle.li = [
  HashDepth {
    hash: Hash(
      "eb896f431b7ff8acb4749b54981d461359a01ded0261fa0da856dd28bf29d3b3",
    ),
    depth: 10,
  },
  HashDepth {
    hash: Hash(
      "4a84cc85f03f47a7c32755f8d9d81c5d3f3e04548ee8129fd480cb71c7dbc5b4",
    ),
    depth: 10,
  },
  HashDepth {
    hash: Hash(
      "fbfe78e550b355cb6775e324c4fed7eb987084b115dca599aaf40056bfb031c3",
    ),
    depth: 10,
  },
  HashDepth {
    hash: Hash(
      "392878c3bdc9c315d6cc8a1721d8cd0a39e49ac8716f4cb8cdf6cf83fbb666f5",
    ),
    depth: 6,
  },
]
[examples/main.rs:15] merkle.blake3() = Hash(
  "74a79d0bc37dcac64c493e872252f19e8bdb32dee306481a6827fa037b378c76",
)
[examples/main.rs:16] blake3.finalize() = Hash(
  "74a79d0bc37dcac64c493e872252f19e8bdb32dee306481a6827fa037b378c76",
)
Posodobitve:
S spletne strani: gcxfd