tiny_captcha : Rost lättviktig captcha-generator, kompilerbar till wasm

ProjektdokumentationÖppna i ett nytt fönster

Lättviktig CAPTCHA-generator som endast använder rand och gif och som kan kompileras till wasm.

Baserat på Ivan Tikhonovs CAPTCHA-bibliotekÖppna i ett nytt fönster, omskrivet i c2rustÖppna i ett nytt fönster.

Typsnittsfilen kommer från https://github.com/ITikhonov/captcha/blob/master/font.hÖppna i ett nytt fönster och är en ASCII-bild, som skapats och sedan genererats till en array med hjälp av unfont.

Använd demotypen :

use anyhow::Result;
use std::{env::current_exe, fs::File};
use tiny_captcha::gif;

fn main() -> Result<()> {
 for i in 1..=10 {
  let exe = current_exe()?;
  let gif_path = exe.parent().unwrap().join(format!("{}.gif", i));

  let word = gif(&mut File::create(&gif_path)?);
  println!("{} {}", word, gif_path.display());
 }
 Ok(())
}

Utmatningen visas :

Uppdateringar:
Från: gcxfd