Mitt verktygsbibliotek för node.js

Uppdateringar:
Från: gcxfd