tiny_captcha : ruosteessa kevyt captcha generaattori, käännettävissä wasm:ksi.

HankeasiakirjatAvaa uudessa ikkunassa

Kevyt CAPTCHA-generaattori, joka perustuu vain randiin ja gifiin ja joka voidaan kääntää wasm:ksi.

Perustuu Ivan Tikhonovin CAPTCHA-kirjastoonAvaa uudessa ikkunassa, joka on kirjoitettu uudelleen c2rust-kielelläAvaa uudessa ikkunassa.

Fonttitiedosto on peräisin osoitteesta https://github.com/ITikhonov/captcha/blob/master/font.hAvaa uudessa ikkunassa, ja se on ASCII-taideteos, joka on tehty ja sitten luotu arrayksi unfont-ohjelmalla.

Käytä demoa :

use anyhow::Result;
use std::{env::current_exe, fs::File};
use tiny_captcha::gif;

fn main() -> Result<()> {
 for i in 1..=10 {
  let exe = current_exe()?;
  let gif_path = exe.parent().unwrap().join(format!("{}.gif", i));

  let word = gif(&mut File::create(&gif_path)?);
  println!("{} {}", word, gif_path.display());
 }
 Ok(())
}

Tulos näkyy :

Päivitykset:
Osoitteesta: gcxfd