tiny_captcha : rust lightweight captcha generator, kompilovateľný do wasm

Projektová dokumentáciaOtvoriť v novom okne

Odľahčený generátor CAPTCHA, ktorý sa spolieha len na rand a gif a ktorý možno skompilovať do wasm.

Založené na knižnici CAPTCHA od Ivana TichonovaOtvoriť v novom okne, prepísané v c2rustOtvoriť v novom okne.

Súbor písma je z adresy https://github.com/ITikhonov/captcha/blob/master/font.hOtvoriť v novom okne a je to umelecké dielo ASCII, ktoré sa vytvorilo a potom vygenerovalo do poľa pomocou funkcie unfont.

Použite demo :

use anyhow::Result;
use std::{env::current_exe, fs::File};
use tiny_captcha::gif;

fn main() -> Result<()> {
 for i in 1..=10 {
  let exe = current_exe()?;
  let gif_path = exe.parent().unwrap().join(format!("{}.gif", i));

  let word = gif(&mut File::create(&gif_path)?);
  println!("{} {}", word, gif_path.display());
 }
 Ok(())
}

Výstup je zobrazený :

Aktualizácie:
Z adresy: gcxfd