mdi : vkladanie kódu do markdown / číslo verzie / markdown ...

Predslov

Vkladanie čísel verzií a demo kódu do stránky readme.md je veľmi častou požiadavkou.

Na trhu existujú podobné nástroje, ale nefungujú dobre. Tak som si ho napísal sám (veľkosť spustiteľného súboru 256 KB).

Funkcia je taká, že napísanie príkazu ako > ./demo.js v markdown vloží kód a výsledný obsah je zobrazený na snímke nižšie :

Okrem toho je možné pomocou nástroja na preklad markdown založeného na deeplOtvoriť v novom okne, ktorý som napísal, automaticky prekladať a vykresľovať čínštinu a angličtinu do toho istého súboru readme.md.

Používateľský komfort bude veľmi dobrý vďaka kotviacemu bodu v texte v hornej časti readme githubu (nižšie), na ktorý možno kliknúť a prejsť na rôzne jazykové verzie pokynov.

Inštalácia

Stiahnite si z githubuOtvoriť v novom okne alebo cargo install mdi

Adresa kódovej základneOtvoriť v novom okne

Použite

mdi [dir]

Prehľadá adresár xxx.mdi.md a nahradí > ./xxx.rs obsahom vloženého kódu a vypíše ho na adresu xxx.md.

Ak je vloženým súborom súbor markdown, rekurzívne sa vykreslia odkazy naň.

Zobraziť demo súbor readme.mdi.mdOtvoriť v novom okne

Aktualizácie:
Z adresy: gcxfd