mdi : osadzanie kodu w markdown / numer wersji / markdown ...

Przedmowa

Częstym wymogiem jest osadzanie numerów wersji i kodu demo w readme.md.

Na rynku jest kilka podobnych narzędzi, ale nie działają one dobrze. Napisałem więc sam jeden (rozmiar pliku wykonywalnego 256 KB).

Funkcjonalność jest taka, że napisanie oświadczenia takiego jak > ./demo.js w markdown spowoduje osadzenie kodu, a wynikowa treść jest pokazana na zrzucie ekranu poniżej :

Alternatywnie, za pomocą narzędzia do tłumaczenia markdownOtwórz w nowym oknie, które napisałem w oparciu o deeplOtwórz w nowym oknie, możesz automatycznie przetłumaczyć z chińskiego na angielski i przedstawić go w tym samym pliku readme.md.

Doświadczenie użytkownika będzie bardzo dobre dzięki nietekstowemu punktowi zakotwiczenia na górze readme github (poniżej), który można kliknąć, aby przejść do różnych wersji językowych instrukcji.

Instalacja

Pobierz z githubaOtwórz w nowym oknie lub cargo install mdi

Adres bazy danychOtwórz w nowym oknie

Użyj

mdi [dir]

Przeszuka katalog xxx.mdi.md i zastąpi > ./xxx.rs treścią osadzonego kodu i wyprowadzi go na stronę xxx.md.

Jeśli embed jest plikiem markdown, będzie rekurencyjnie renderował odwołania do niego.

Zobacz plik demo readme.mdi.mdOtwórz w nowym oknie

Aktualizacje:
Ze strony: gcxfd