mdi : vkládání kódu do markdown / číslo verze / markdown ...

Předmluva

Běžným požadavkem je vkládání čísel verzí a ukázkového kódu do stránek readme.md.

Na trhu existují podobné nástroje, ale nefungují dobře. Tak jsem si ho napsal sám (velikost spustitelného souboru 256 KB).

Funkce je taková, že zápis příkazu jako > ./demo.js v markdown vloží kód a výsledný obsah je zobrazen na obrázku níže :

Alternativně můžete pomocí nástroje pro překlad markdownOtevřít v novém okně, který jsem napsal na základě deeplOtevřít v novém okně, automaticky překládat z čínštiny do češtiny a prezentovat jej ve stejném souboru readme.md.

Uživatelský komfort bude velmi dobrý díky kotevnímu bodu v textu v horní části readme githubu (níže), na který lze kliknout a přejít na různé jazykové verze pokynů.

Instalace

Stáhněte si z githubuOtevřít v novém okně nebo cargo install mdi

Adresa kódové základnyOtevřít v novém okně

Použijte

mdi [dir]

Prohledá adresář xxx.mdi.md a nahradí > ./xxx.rs obsahem vloženého kódu a vypíše jej do adresáře xxx.md.

Pokud je vloženým souborem soubor markdown, budou se rekurzivně vykreslovat odkazy na něj.

Zobrazit ukázkový soubor readme.mdi.mdOtevřít v novém okně

Aktualizace:
Z: gcxfd