tiny_captcha : roest lichtgewicht captcha generator, compileerbaar naar wasm

ProjectdocumentatieOpen in een nieuw venster

Lichtgewicht CAPTCHA generator, alleen vertrouwend op rand en gif, die kan worden gecompileerd in wasm.

Gebaseerd op Ivan Tikhonov's CAPTCHA bibliotheekOpen in een nieuw venster, herschreven in c2rustOpen in een nieuw venster.

Het font-bestand is van https://github.com/ITikhonov/captcha/blob/master/font.hOpen in een nieuw venster en is ASCII artwork, gemaakt en vervolgens gegenereerd in een array met behulp van unfont.

Gebruik de demo :

use anyhow::Result;
use std::{env::current_exe, fs::File};
use tiny_captcha::gif;

fn main() -> Result<()> {
 for i in 1..=10 {
  let exe = current_exe()?;
  let gif_path = exe.parent().unwrap().join(format!("{}.gif", i));

  let word = gif(&mut File::create(&gif_path)?);
  println!("{} {}", word, gif_path.display());
 }
 Ok(())
}

De uitvoer wordt getoond :

Updates:
Van: gcxfd