tiny_captcha : generator de captcha ușor, compilabil în wasm

Documentația proiectuluiDeschideți într-o fereastră nouă

Generator CAPTCHA ușor, bazat doar pe rand și gif, care poate fi compilat în wasm.

Bazat pe biblioteca CAPTCHA a lui Ivan TikhonovDeschideți într-o fereastră nouă, rescrisă în c2rustDeschideți într-o fereastră nouă.

Fișierul fontului este de la https://github.com/ITikhonov/captcha/blob/master/font.hDeschideți într-o fereastră nouă și este o lucrare ASCII, realizată și apoi generată într-o matrice folosind unfont.

Utilizați demonstrația :

use anyhow::Result;
use std::{env::current_exe, fs::File};
use tiny_captcha::gif;

fn main() -> Result<()> {
 for i in 1..=10 {
  let exe = current_exe()?;
  let gif_path = exe.parent().unwrap().join(format!("{}.gif", i));

  let word = gif(&mut File::create(&gif_path)?);
  println!("{} {}", word, gif_path.display());
 }
 Ok(())
}

Ieșirea este prezentată :

Actualizări:
De la: gcxfd