A quickjs módosítása a rozsda függvények importálásához - a Kraken kiterjesztésének újfajta gondolkodása

Kódtár

A keletkezés

A KrakenÚj ablakban megnyitás egy nagy teljesítményű webes renderelőmotor, amely a Flutter oldalon alapul, és a quickjs-tÚj ablakban megnyitás használja szkriptelőmotorként.

A Krakenhez akartam írni néhány bővítményt a rust segítségével.

A Kraken támogatja a kiterjesztések írását a dart használatávalÚj ablakban megnyitás.

A használata flutter_rust_bridgeÚj ablakban megnyitás rust és dart.

Ezt a két pontot kombinálva nem nehéz Kraken-bővítményeket írni a rust segítségével.
Ennek a megoldásnak a teljesítménye azonban nagynak tűnik, mivel a dart a rust, a quickjs pedig a dart meghívása miatt teljesítménycsökkenést szenved el.

Másrészt, míg a rust közösség rquickjsÚj ablakban megnyitás ilyen hívások a quickjs könyvtárhoz a rust oldalon.
Ezek azonban a quickjs címet hívják a quickjsbeágyazása helyett, és nem használhatók a quickjs varázslatához.

Ebben a kódbázisban egy új megoldást valósítottam meg: közvetlenül a quickjs forráskódot módosítom, hogy támogassa a rust kiterjesztést.

Ez egy általános megoldás, amely nem csak a Kraken módosítására használható, hanem minden olyan keretrendszerre és könyvtárra is, amely a quickjs oldalt ágyazza be.

Bemutató

A test.js kód a következő:

const try_run = (func, ...args) => {
 try {
  func(...args)
 } catch (err) {
  console.log('❌', err.message)
  console.log(err.stack)
 }
};

import * as rust from 'rust'
console.log("export from rust :", Object.keys(rust))

import {
 fib,
 sleep
} from 'rust'

(async () => {

 console.log('begin sleep 2s')
 await sleep(2000);
 console.log('sleep done')

 console.log('fib(3) =', fib(3));

 console.log("try catch example :")
 try_run(fib);
 try_run(fib, '*');

})()

Futtassa a ./quickjs/qjs test.js, kimenet :

export from rust : fib,sleep
begin sleep 2s
sleep done
fib(3) = 6
try catch example :
❌ miss : args need 1 pass 0
  at fib (native)
  at try_run (test.js:8)
  at <anonymous> (test.js:27)

❌ not number : args position 0
  at fib (native)
  at try_run (test.js:6)
  at <anonymous> (test.js:28)

A fib megvalósítása a rozsdában

A js-ben importált fib függvény a rust/src/export/fib.rs oldalról származik, és a kód a következő :

use crate::js::{self, arg};
use quickjs_ffi::{JSContext, JSValue};
use rust_macro::js;
use std::os::raw::c_int;

#[js]
pub fn fib(n: i64) -> i64 {
 if n <= 1 {
  return if n == 1 { 1 } else { 0 };
 }
 n + fib(n - 1)
}

#[no_mangle]
pub extern "C" fn js_fib(
 ctx: *mut JSContext,
 _this: JSValue,
 argc: c_int,
 argv: *mut JSValue,
) -> JSValue {
 if let Err(err) = arg::arg_miss(ctx, argc, fib_args_len) {
  return err;
 }
 match arg::arg_i64(ctx, argv, 0) {
  Err(err) => err,
  Ok(n) => js::val(ctx, fib(n)),
 }
}

Jelenleg az eljárás makró #[js] csak egy fib_args_lenkonstanst ad hozzá, amely azonosítja a függvényhez tartozó argumentumok számát.

A jövőben a ./rust_macro eljárásmakró megírható, hogy lehetővé tegye a teljesen automatikus funkcióexportot.

Az alvás funkció megvalósítása rozsda nyelven

A js-ben importált sleep függvény a rust/src/export/sleep.rs oldalról származik, és a kód a következő :

use crate::js::{self, arg};
use quickjs_ffi::{JSContext, JSValue};
use rust_macro::js;
use std::os::raw::c_int;

#[js]
pub fn fib(n: i64) -> i64 {
 if n <= 1 {
  return if n == 1 { 1 } else { 0 };
 }
 n + fib(n - 1)
}

#[no_mangle]
pub extern "C" fn js_fib(
 ctx: *mut JSContext,
 _this: JSValue,
 argc: c_int,
 argv: *mut JSValue,
) -> JSValue {
 if let Err(err) = arg::arg_miss(ctx, argc, fib_args_len) {
  return err;
 }
 match arg::arg_i64(ctx, argv, 0) {
  Err(err) => err,
  Ok(n) => js::val(ctx, fib(n)),
 }
}
use crate::{js::arg, qjs::run};
use async_io::Timer;
use quickjs_ffi::{JSContext, JSValue};
use rust_macro::js;
use std::{os::raw::c_int, time::Duration};

#[js]
pub async fn sleep(n: u64) {
 Timer::after(Duration::from_millis(n)).await;
}

#[no_mangle]
pub extern "C" fn js_sleep(
 ctx: *mut JSContext,
 _this: JSValue,
 argc: c_int,
 argv: *mut JSValue,
) -> JSValue {
 if let Err(err) = arg::arg_miss(ctx, argc, sleep_args_len) {
  return err;
 }
 match arg::arg_i64(ctx, argv, 0) {
  Err(err) => err,
  Ok(n) => run(ctx, async move {
   sleep(n as u64).await;
   Ok(())
  }),
 }
}

Amint a fentiekben látható, az összes exportált függvény a ./rust/src/export könyvtárban van definiálva. Ez a mod.rs könyvtár automatikusan létrejön a ./rust/build.xsh futtatásakor, és az összes .rs fájlt exportálja alatta.

A bejövő js paraméterek beolvasása és érvényesítése

A paraméterek beolvasása és ellenőrzése a src/js/arg.rs oldalon történik a következő kóddal:

use crate::js::{self, arg};
use quickjs_ffi::{JSContext, JSValue};
use rust_macro::js;
use std::os::raw::c_int;

#[js]
pub fn fib(n: i64) -> i64 {
 if n <= 1 {
  return if n == 1 { 1 } else { 0 };
 }
 n + fib(n - 1)
}

#[no_mangle]
pub extern "C" fn js_fib(
 ctx: *mut JSContext,
 _this: JSValue,
 argc: c_int,
 argv: *mut JSValue,
) -> JSValue {
 if let Err(err) = arg::arg_miss(ctx, argc, fib_args_len) {
  return err;
 }
 match arg::arg_i64(ctx, argv, 0) {
  Err(err) => err,
  Ok(n) => js::val(ctx, fib(n)),
 }
}
use crate::{js::arg, qjs::run};
use async_io::Timer;
use quickjs_ffi::{JSContext, JSValue};
use rust_macro::js;
use std::{os::raw::c_int, time::Duration};

#[js]
pub async fn sleep(n: u64) {
 Timer::after(Duration::from_millis(n)).await;
}

#[no_mangle]
pub extern "C" fn js_sleep(
 ctx: *mut JSContext,
 _this: JSValue,
 argc: c_int,
 argv: *mut JSValue,
) -> JSValue {
 if let Err(err) = arg::arg_miss(ctx, argc, sleep_args_len) {
  return err;
 }
 match arg::arg_i64(ctx, argv, 0) {
  Err(err) => err,
  Ok(n) => run(ctx, async move {
   sleep(n as u64).await;
   Ok(())
  }),
 }
}
use crate::js::throw;

use quickjs_ffi::{JSContext, JSValue, JS_IsNumber, JS_ToInt64};
use std::{mem::MaybeUninit, os::raw::c_int};

pub(crate) fn arg_miss(ctx: *mut JSContext, argc: c_int, need: c_int) -> Result<(), JSValue> {
 if argc < need {
  throw(ctx, format!("miss : args need {need} pass {argc}"))?
 }
 Ok(())
}

pub(crate) fn arg_i64(ctx: *mut JSContext, argv: *mut JSValue, pos: isize) -> Result<i64, JSValue> {
 unsafe {
  let val = *argv.offset(pos);
  if JS_IsNumber(val) == 0 {
   throw(ctx, format!("not number : args position {pos}"))?
  }
  let mut n = MaybeUninit::uninit();
  JS_ToInt64(ctx, n.as_mut_ptr() as _, val);
  Ok(n.assume_init())
 }
}

Jelenleg csak az argumentumok számát ellenőrzi, és az i64 típusát olvassa.

Ezeket a függvényeket szükség szerint hozzáadhatod, lásd a qjs_sysÚj ablakban megnyitás függvényeket a JS_To címmel kezdődően.

Adattípus konverzió rozsda-ból js-be

A típuskonverzió a src/js/val.rs oldalon történik a következő kóddal :

use crate::js::{self, arg};
use quickjs_ffi::{JSContext, JSValue};
use rust_macro::js;
use std::os::raw::c_int;

#[js]
pub fn fib(n: i64) -> i64 {
 if n <= 1 {
  return if n == 1 { 1 } else { 0 };
 }
 n + fib(n - 1)
}

#[no_mangle]
pub extern "C" fn js_fib(
 ctx: *mut JSContext,
 _this: JSValue,
 argc: c_int,
 argv: *mut JSValue,
) -> JSValue {
 if let Err(err) = arg::arg_miss(ctx, argc, fib_args_len) {
  return err;
 }
 match arg::arg_i64(ctx, argv, 0) {
  Err(err) => err,
  Ok(n) => js::val(ctx, fib(n)),
 }
}
use crate::{js::arg, qjs::run};
use async_io::Timer;
use quickjs_ffi::{JSContext, JSValue};
use rust_macro::js;
use std::{os::raw::c_int, time::Duration};

#[js]
pub async fn sleep(n: u64) {
 Timer::after(Duration::from_millis(n)).await;
}

#[no_mangle]
pub extern "C" fn js_sleep(
 ctx: *mut JSContext,
 _this: JSValue,
 argc: c_int,
 argv: *mut JSValue,
) -> JSValue {
 if let Err(err) = arg::arg_miss(ctx, argc, sleep_args_len) {
  return err;
 }
 match arg::arg_i64(ctx, argv, 0) {
  Err(err) => err,
  Ok(n) => run(ctx, async move {
   sleep(n as u64).await;
   Ok(())
  }),
 }
}
use crate::js::throw;

use quickjs_ffi::{JSContext, JSValue, JS_IsNumber, JS_ToInt64};
use std::{mem::MaybeUninit, os::raw::c_int};

pub(crate) fn arg_miss(ctx: *mut JSContext, argc: c_int, need: c_int) -> Result<(), JSValue> {
 if argc < need {
  throw(ctx, format!("miss : args need {need} pass {argc}"))?
 }
 Ok(())
}

pub(crate) fn arg_i64(ctx: *mut JSContext, argv: *mut JSValue, pos: isize) -> Result<i64, JSValue> {
 unsafe {
  let val = *argv.offset(pos);
  if JS_IsNumber(val) == 0 {
   throw(ctx, format!("not number : args position {pos}"))?
  }
  let mut n = MaybeUninit::uninit();
  JS_ToInt64(ctx, n.as_mut_ptr() as _, val);
  Ok(n.assume_init())
 }
}
use quickjs_ffi::{JSContext, JSValue, JS_NewInt64, JS_NewString, JS_NULL, JS_UNDEFINED};
use std::ffi::CString;

pub enum Val {
 None,
 Undefined,
 I64(i64),
 CString(CString),
}

impl From<()> for Val {
 fn from(_: ()) -> Self {
  Val::Undefined
 }
}

impl From<i64> for Val {
 fn from(t: i64) -> Self {
  Val::I64(t)
 }
}

impl From<CString> for Val {
 fn from(t: CString) -> Self {
  Val::CString(t)
 }
}

pub(crate) fn val(ctx: *mut JSContext, t: impl Into<Val>) -> JSValue {
 match t.into() {
  Val::None => JS_NULL,
  Val::Undefined => JS_UNDEFINED,
  Val::I64(n) => unsafe { JS_NewInt64(ctx, n) },
  Val::CString(cstr) => unsafe { JS_NewString(ctx, cstr.as_ptr()) },
 }
}

A None, (), i64és a CString és a js közötti átalakításhoz csak négy típus van definiálva.

További adattípusokat a qjs_sysÚj ablakban megnyitás függvényekben lehet deklarálni, kezdve a JS_New címmel.

Fejlesztési környezet

Egy Apple laptopon fejlesztek, a rozsda az 1.62.0-nightly-t használja.

Először telepítse direnvÚj ablakban megnyitás, menjen a könyvtárba, és direnv allow egy darabig

Telepítse a python3-at, majd pip3 install -r ./requirements.txt

run ./build.xsh a demó lefordításához és futtatásához

Alapértelmezés szerint a hivatalos quickjs tároló lesz klónozva, ha módosítani szeretné a quickjs-t a Kraken tárolóban, akkor először

git clone --recursive git@github.com:openkraken/kraken.git --depth=1

akkor a következőket kell tennie

rm -rf quickjs
ln -s ../kraken/bridge/third_party/quickjs .

Végül futtassa újra a ./build.xsh

Könyvtárszerkezet

 • ./quickjs_rust
  A quickjs kód c fájljának módosítása

 • ./quickjs_ffi
  A függvények exportálása a quickjs fejlécfájlból a következő címre rust

 • ./rust
  Használja a rust címet a quickjs függvények megvalósításához.

  • ./rust/src/qjs.rs
   Aszinkron hívások végrehajtása. Mivel a quickjs egyszálas, a quckjs -t érintő függvényhívások a főszálban íródnak.
 • ./rust_macro
  rust Az eljárás makrójának végrehajtása #[js]

  A jövőben lásd wasmedge-quickjsÚj ablakban megnyitás a rozsda függvények automatikus exportálásához js függvényekbe. wasmedge-quickjs → JsFunctionTrampolineÚj ablakban megnyitás

Építési szkriptek build.xsh

Minden további nélkül nézzük meg a build.xsh build script forráskódját.

#!/usr/bin/env xonsh

from pathlib import Path
from os.path import dirname,abspath,exists,join
PWD = dirname(abspath(__file__))
cd @(PWD)

p".xonshrc".exists() && source .xonshrc

quickjs = 'quickjs'

if not exists(quickjs):
 git clone git@github.com:bellard/@(quickjs).git --depth=1

./quickjs_rust/patch.py

./rust/build.xsh
./quickjs_rust/gen.py

def ln_s(li):
 for arg in li.split(' '):
  fp = join(quickjs,arg)
  if not exists(fp):
   ln -s @(PWD)/@(arg) @(fp)

ln_s('quickjs_rust rust quickjs_ffi rust_macro')

cd @(quickjs)
make qjs

cd @(PWD)
./quickjs/qjs --unhandled-rejection -m test.js 2>&1 | tee test.js.out

Az elv magyarázata

quickjs_rust/patch.py

A ./quickjs_rust/patch.py futtatása kisebb változtatásokat eszközöl a quickjs forráskódban.

A JS_AddRust függvények egyike a rozsda modulba történő befecskendezésre szolgál.

A rust_run a JS_ExecutePendingJob oldalra kerül beillesztésre, hogy aszinkron funkciókat hívjon.

Az összes változtatás képernyőképét az alábbiakban mutatjuk be:

quickjs_rust.h

A fenti változtatásokból láthatjuk, hogy bevezettünk egy új fejlécfájlt quickjs_rust.h a következő kóddal

#ifndef QUICKJS_RUST_H
#define QUICKJS_RUST_H

#include "../quickjs/quickjs.h"
#include "../rust/rust.h"

#define countof(x) (sizeof(x) / sizeof((x)[0]))
#define JS_RUSTFUNC_DEF(name) JS_CFUNC_DEF(#name, name##_args_len, js_##name)
#include "./js_rust_funcs.h"

static const unsigned int js_rust_funcs_count = countof(js_rust_funcs);

static int
js_rust_init(JSContext* ctx, JSModuleDef* m)
{
 return JS_SetModuleExportList(ctx, m, js_rust_funcs,
   js_rust_funcs_count);
}

#define JS_INIT_MODULE js_init_module_rust

JSModuleDef* JS_INIT_MODULE(JSContext* ctx, const char* module_name)
{
 JSModuleDef* m;
 m = JS_NewCModule(ctx, module_name, js_rust_init);
 if (!m)
  return NULL;
 js_rust_init(ctx, m);
 return m;
}

void JS_AddRust(JSContext* ctx, JSRuntime* rt)
{
 JSModuleDef* m = JS_INIT_MODULE(ctx, "rust");
 for (unsigned int i = 0; i < js_rust_funcs_count; i++) {
  JS_AddModuleExport(ctx, m, js_rust_funcs[i].name);
 }
 rust_init(ctx, rt);
}

#endif

rust/rust.h

Láthatjuk, hogy a quickjs_rust/quickjs_rust.h bevezeti a quickjs_rust/js_rust_funcs.hcímet, amely automatikusan generálódik a rust/rust.h rozsda export függvény fejléc fájlból, és nem kell kézzel módosítani.

A rust/rust.h pedig a cbindgen meghívásával jön létre a ./rust/build.xsh oldalról.

rust/build.xsh

#!/usr/bin/env xonsh

from os.path import dirname,abspath
import platform
PWD = dirname(abspath(__file__))
cd @(PWD)

p"../.xonshrc".exists() && source ../.xonshrc

./src/export/mod.gen.py

system = platform.system().lower()
if system == 'darwin':
 system = f'apple-{system}'

TARGET=f'{platform.machine()}-{system}'

def cbindgen():
 cbindgen -q --config cbindgen.toml --crate rust --output rust.h

try:
 cbindgen()
except:
 cargo clean
 cbindgen()

cargo build \
--release \
-Z build-std=std,panic_abort \
-Z build-std-features=panic_immediate_abort \
--target @(TARGET)

mv ./target/@(TARGET)/release/librust.a ./target/release

Fejlesztési megjegyzések

quickjs_ffi

Kód a quijine/main/quijine_core/src/ffi.rsÚj ablakban megnyitás fájlból

néhány kisebb módosítással, a

use crate::js::{self, arg};
use quickjs_ffi::{JSContext, JSValue};
use rust_macro::js;
use std::os::raw::c_int;

#[js]
pub fn fib(n: i64) -> i64 {
 if n <= 1 {
  return if n == 1 { 1 } else { 0 };
 }
 n + fib(n - 1)
}

#[no_mangle]
pub extern "C" fn js_fib(
 ctx: *mut JSContext,
 _this: JSValue,
 argc: c_int,
 argv: *mut JSValue,
) -> JSValue {
 if let Err(err) = arg::arg_miss(ctx, argc, fib_args_len) {
  return err;
 }
 match arg::arg_i64(ctx, argv, 0) {
  Err(err) => err,
  Ok(n) => js::val(ctx, fib(n)),
 }
}
use crate::{js::arg, qjs::run};
use async_io::Timer;
use quickjs_ffi::{JSContext, JSValue};
use rust_macro::js;
use std::{os::raw::c_int, time::Duration};

#[js]
pub async fn sleep(n: u64) {
 Timer::after(Duration::from_millis(n)).await;
}

#[no_mangle]
pub extern "C" fn js_sleep(
 ctx: *mut JSContext,
 _this: JSValue,
 argc: c_int,
 argv: *mut JSValue,
) -> JSValue {
 if let Err(err) = arg::arg_miss(ctx, argc, sleep_args_len) {
  return err;
 }
 match arg::arg_i64(ctx, argv, 0) {
  Err(err) => err,
  Ok(n) => run(ctx, async move {
   sleep(n as u64).await;
   Ok(())
  }),
 }
}
use crate::js::throw;

use quickjs_ffi::{JSContext, JSValue, JS_IsNumber, JS_ToInt64};
use std::{mem::MaybeUninit, os::raw::c_int};

pub(crate) fn arg_miss(ctx: *mut JSContext, argc: c_int, need: c_int) -> Result<(), JSValue> {
 if argc < need {
  throw(ctx, format!("miss : args need {need} pass {argc}"))?
 }
 Ok(())
}

pub(crate) fn arg_i64(ctx: *mut JSContext, argv: *mut JSValue, pos: isize) -> Result<i64, JSValue> {
 unsafe {
  let val = *argv.offset(pos);
  if JS_IsNumber(val) == 0 {
   throw(ctx, format!("not number : args position {pos}"))?
  }
  let mut n = MaybeUninit::uninit();
  JS_ToInt64(ctx, n.as_mut_ptr() as _, val);
  Ok(n.assume_init())
 }
}
use quickjs_ffi::{JSContext, JSValue, JS_NewInt64, JS_NewString, JS_NULL, JS_UNDEFINED};
use std::ffi::CString;

pub enum Val {
 None,
 Undefined,
 I64(i64),
 CString(CString),
}

impl From<()> for Val {
 fn from(_: ()) -> Self {
  Val::Undefined
 }
}

impl From<i64> for Val {
 fn from(t: i64) -> Self {
  Val::I64(t)
 }
}

impl From<CString> for Val {
 fn from(t: CString) -> Self {
  Val::CString(t)
 }
}

pub(crate) fn val(ctx: *mut JSContext, t: impl Into<Val>) -> JSValue {
 match t.into() {
  Val::None => JS_NULL,
  Val::Undefined => JS_UNDEFINED,
  Val::I64(n) => unsafe { JS_NewInt64(ctx, n) },
  Val::CString(cstr) => unsafe { JS_NewString(ctx, cstr.as_ptr()) },
 }
}
pub use libquickjs_sys::*;

a címre.

use crate::js::{self, arg};
use quickjs_ffi::{JSContext, JSValue};
use rust_macro::js;
use std::os::raw::c_int;

#[js]
pub fn fib(n: i64) -> i64 {
 if n <= 1 {
  return if n == 1 { 1 } else { 0 };
 }
 n + fib(n - 1)
}

#[no_mangle]
pub extern "C" fn js_fib(
 ctx: *mut JSContext,
 _this: JSValue,
 argc: c_int,
 argv: *mut JSValue,
) -> JSValue {
 if let Err(err) = arg::arg_miss(ctx, argc, fib_args_len) {
  return err;
 }
 match arg::arg_i64(ctx, argv, 0) {
  Err(err) => err,
  Ok(n) => js::val(ctx, fib(n)),
 }
}
use crate::{js::arg, qjs::run};
use async_io::Timer;
use quickjs_ffi::{JSContext, JSValue};
use rust_macro::js;
use std::{os::raw::c_int, time::Duration};

#[js]
pub async fn sleep(n: u64) {
 Timer::after(Duration::from_millis(n)).await;
}

#[no_mangle]
pub extern "C" fn js_sleep(
 ctx: *mut JSContext,
 _this: JSValue,
 argc: c_int,
 argv: *mut JSValue,
) -> JSValue {
 if let Err(err) = arg::arg_miss(ctx, argc, sleep_args_len) {
  return err;
 }
 match arg::arg_i64(ctx, argv, 0) {
  Err(err) => err,
  Ok(n) => run(ctx, async move {
   sleep(n as u64).await;
   Ok(())
  }),
 }
}
use crate::js::throw;

use quickjs_ffi::{JSContext, JSValue, JS_IsNumber, JS_ToInt64};
use std::{mem::MaybeUninit, os::raw::c_int};

pub(crate) fn arg_miss(ctx: *mut JSContext, argc: c_int, need: c_int) -> Result<(), JSValue> {
 if argc < need {
  throw(ctx, format!("miss : args need {need} pass {argc}"))?
 }
 Ok(())
}

pub(crate) fn arg_i64(ctx: *mut JSContext, argv: *mut JSValue, pos: isize) -> Result<i64, JSValue> {
 unsafe {
  let val = *argv.offset(pos);
  if JS_IsNumber(val) == 0 {
   throw(ctx, format!("not number : args position {pos}"))?
  }
  let mut n = MaybeUninit::uninit();
  JS_ToInt64(ctx, n.as_mut_ptr() as _, val);
  Ok(n.assume_init())
 }
}
use quickjs_ffi::{JSContext, JSValue, JS_NewInt64, JS_NewString, JS_NULL, JS_UNDEFINED};
use std::ffi::CString;

pub enum Val {
 None,
 Undefined,
 I64(i64),
 CString(CString),
}

impl From<()> for Val {
 fn from(_: ()) -> Self {
  Val::Undefined
 }
}

impl From<i64> for Val {
 fn from(t: i64) -> Self {
  Val::I64(t)
 }
}

impl From<CString> for Val {
 fn from(t: CString) -> Self {
  Val::CString(t)
 }
}

pub(crate) fn val(ctx: *mut JSContext, t: impl Into<Val>) -> JSValue {
 match t.into() {
  Val::None => JS_NULL,
  Val::Undefined => JS_UNDEFINED,
  Val::I64(n) => unsafe { JS_NewInt64(ctx, n) },
  Val::CString(cstr) => unsafe { JS_NewString(ctx, cstr.as_ptr()) },
 }
}
pub use libquickjs_sys::*;
#![allow(non_upper_case_globals)]
#![allow(non_camel_case_types)]
#![allow(non_snake_case)]

include!(concat!(env!("OUT_DIR"), "/c.rs"));

Undefined symbols for architecture x86_64: "_JS_ToInt32"

Módosítsa a '. /rust/Cargo.toml' a következőképpen, csak a staticlib-et tartva meg

[lib]
#crate-type = ["lib", "cdylib", "staticlib"]
crate-type = ["staticlib"]

Hivatkozások

 1. A JS motortól a JS futtatási időig (fent)Új ablakban megnyitás (lent)Új ablakban megnyitás
 2. Natív modul fejlesztése a QuickJS számára C nyelvenÚj ablakban megnyitás
 3. A Rust használata a JS API megvalósításáhozÚj ablakban megnyitás
 4. QuickJS példákÚj ablakban megnyitás
 5. rozsda-bindgenÚj ablakban megnyitás
 6. Hogyan készítsünk aszinkron kódot a QuickJS számáraÚj ablakban megnyitás?
 7. rquickjs → JS_NewPromiseCapabilityÚj ablakban megnyitás
 8. wasmedge-quickjs → new_promiseÚj ablakban megnyitás
 9. wasmedge-quickjs → JsMethodÚj ablakban megnyitás
 10. wasmedge-quickjs → hívásÚj ablakban megnyitás
 11. Az észrevétlen csapda - zárak a RozsdábanÚj ablakban megnyitás

A oldalról

Ez a projekt az rmw.link ( rmw.linkÚj ablakban megnyitás ) kódprojekt része.

rmw.link

Frissítések:
A címről: gcxfd